Välkommen till Framtidsfolket

Hundra språk och många uttryckssätt

”…Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och tala på, hundra alltid hundra, sätt att lyssna, att förundra, att tycka om, hundra lustar att sjunga och förstå, hundra världar att uppfinna, hundra världar att drömma fram…”  Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia-filosofin
 

Våra förskolor inspireras av Reggio Emiliafilosofin där kreativitet, nyfikenhet och utforskande är viktiga grundförutsättningar. Tillsammans undersöker vi världen omkring oss ur barnets perspektiv. Genom glädje och lek uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och lust att lära tillsammans med andra. Vårt sätt att arbeta tillsammans; barn, familjer och pedagoger, ökar delaktigheten, skapar långvariga och trygga relationer.
Hos oss får varje barn förutsättningar och möjligheter att bli sitt allra bästa jag.

Aktuellt

Förskolan Cosmos i Hammarbyhöjden är sedan oktober 2023 en del av Framtidsfolket, här följer en kortare presentation av Cosmos.

”Vi tror på det kompetenta barnet och glädjen i att lära och samspela med varandra. Vi ser hur lek och lärande går hand i hand och varje dag får barnen möta nya utmaningar genom vårt tematiska arbete. Både rumsmiljöer och aktiviteter delas in utifrån våra funktionsområden; Språk/samhälle, universum med matematik, naturvetenskap och teknik, ateljé/skapande och kropp/rörelse samt musik. På så sätt säkrar vi arbetet med läroplansmålen. Inom Cosmos hämtar vi inspiration från olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori och Reggio Emilia men främst från framgångsrik praktik och relevant forskning”.

Är ni nyfikna på att höra mera?  Ta gärna kontakt med Maria som är rektor på Cosmos, kontaktuppgifter hittar ni under Våra förskolor./Cosmos