Framtidsfolkets administration

Administrationen för Förskolorna Framtidsfolket finns på Rödklövervägen 104 i Hässelby och där arbetar Caroline Krantz. Hit vänder du dig om du har frågor kring administrationen eller ekonomi- och fakturahantering.

Caroline Krantz
Administration/Ekonomi
caroline.krantz@framtidsfolket.se
073-633 90 71