Framtidsfolkets ekonomiavdelning

From den 6 maj arbetar Cathrine Samuelsson som ekonomiansvarig på Framtidsfolket, hit vänder du dig om du har frågor kring administrationen eller ekonomi- och fakturahantering.

From 240506

Cathrine Samuelsson
Ekonomiansvarig
ekonomi@framtidsfolket.se
073-633 90 71