Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB är ett fristående förskolebolag, bestående av sex förskolor, som leds av Karin Sjöberg VD och Susanne Wadelius vVD. Båda har ett långt förflutet i Framtidsfolket, som förskollärare, pedagogistor och förskolechefer.

Förskolorna Framtidsfolkets grundare, Karin Johnson och Ulla-Britt Larsson valde år 2000 att ”knoppa av” fyra förskolor från den kommunala verksamheten i Hässelby och Förskolorna Framtidsfolket AB bildades. De drev företaget med stort engagemang, med barns bästa i fokus, fram till juni 2011 då de beslutade sig för att sälja till Atvexa AB. www.atvexa.se