Klagomål


Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:

1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/pedagog, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med förskolans rektor, personligen eller via e-post.

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett skriftligt klagomål till förskolans rektor som  vidtar åtgärder samt informerar VD.