Välkommen till Björkbackens förskola i Vällingby

Rektor: Gunilla Marklund Götesson
Tel: 070-490 98 47
Avdelningar:  Ludde, Hoppe, Pricken och Skutt.
Öppettider: Inom ramtiden 6:30-18:30, efter behov
Adress: Vinstavägen 50, 162 70  Vällingby

Tel: 08-795 66 57 
Ludde 072-250 19 40
Hoppe 072-250 19 39
Pricken 072-250 19 38
Skutt 072-250 19 37

E-post: gunilla.marklund.gotesson@framtidsfolket.se