Välkommen till Strandrågens förskola i Hässelby

Rektor: Gunilla Marklund Götesson
Tel: 070-490 98 47
Avdelningar:  Snigeln och Spindeln
Öppettider: Inom ramtiden 6:30-18:30, efter behov
Adress: Fagerstrand 75, 165 71 Hässelby

Tel: 
Snigeln 073-633 90 91
Spindeln 073-633 90 92
Köket 073-633 90 93

E-post: strandragen@framtidsfolket.se